Översättningsbyrå LinguaPro
Översättningsbyrå LINGUA PRO | Tel.: +36 1 225-0154 | Fax: +36 1 225-0155 | Mobil: +36 70 423-91-87
E-post: info@linguapro.hu

Översättning, tolkning, simultantolkning, korrekturläsning
Våra tjänster

Översättning

Innehållsmässig, språklig och stilistisk översättning av dokument till och från främmande språk är oundvikligt när det gäller ekonomiska, juridiska, tekniska och vetenskapliga områden. Professionella översättningar har bevisats ha direkta finansiella fördelar. Mycket tid, energi och inte minst pengar kan sparas om översättningens kvalitet är oklanderlig och texten kan användas direkt utan onödig korrektur. Med professionell kommunikation tänker LinguaPRO bli en långsiktig och pålitlig partner för sina kunder inom översättning.


Våra specialområden:
  • Ekonomiska översättningar
  • Tekniska texter
  • Juridiska översättningar, kontrakt och urkunder
  • Vetenskapliga texter av olika fackområden
  • Marknadsföringstexter
  • Handelskorrespondens
  • Pressmaterial
  • Websidor

Tolkning

I en globaliserad värld, där gränserna avskaffas och internationella nätverksstrukturer utvecklas, har språket allt större betydelse. Men språk kan utgöra ett hinder och våra professionella och kvalificerade tolkar kan hjälpa till att övervinna det på följande sätt:


Konsekutivtolkning

Tolken översätter talarens text mening för mening, avsnitt för avsnitt eller tanke för tanke till det främmande språket. Denna form av tolkning används framför allt vid formella förhandlingar, träning eller kortare möten. Konsekutivtolkning tar något längre tid eftersom tolkningen inte sker samtidigt som någon talar.

Simultantolkning

Simultantolkning ställer höga fackliga och psykiska krav på tolken som vanligen arbetar i ett bås som är utrustat med hörlurar och mikrofon. Simultantolken tolkar samtidigt som föredragshållaren talar och i varje bås kan bara en tolk tala i taget. Under ett arbetspass jobbar två tolkar eftersom varje tolk bara orkar arbeta högst 40 minuter åt gången. Evenemangets karaktär avgör valet mellan konsekutivtolkning och simultantolkning. En konferens med många lyssnare, flera talare och flera aktiva språk blir ofta bäst med simultantolkning eftersom den inte kräver mer tid än den talaren använder.

Korrekturläsning

Korrekturläsningen är kronan på verket i en perfekt översättning. På kundens begäran kan våra översättningar textgranskas av fackmän. Då kontrolleras översättningen av ytterligare ett par kritiska ögon för att den ska uppfylla högsta krav både ur språklig och fackmässig synvinkel. Vår textgranskningstjänst rekommenderas vid översättningar som kräver högsta precision och för material som ska ges ut offentligt. Dit hör till exempel pressmaterial, websidor och studielitteratur.


Legalisation och auktorisation

Enligt ungersk lag får legalisation endast utföras av notarius publicus eller den Ungerska översättnings- och auktorisationsbyrån. Vår översättningsbyrå kan även intyga översättningens riktighet med en namnteckning och stämpel.

Översättningsspråk

Engelska Arabiska Bulgariska Tjeckiska
Danska Finska Franska Grekiska
Holländska Kroatiska Japanska Kinesiska
Polska Ungerska Norska Italienska
Ryska Portugisiska Rumäniska Spanska
Serbiska Slovakiska Slovenska Turkiska
Ukrainska


Ni kommer att uppskatta vår professionella service högt på översättningsområdet!